Hiển thị một kết quả duy nhất

-26%

Từ Đà Nẵng

5 ngày 4 đêm

26/1- 28/1/2020(mùng 2,3,4 TẾT)

7.759.000 VNĐ

5.749.000 VNĐ

-8%

5 ngày 4 đêm

28/1-30/1/2020(mùng 4,5,6 TẾT)

6.300.000 VNĐ

5.769.000 VNĐ

-12%

Từ Huế hoặc Đà Nẵng

4 ngày 3 đêm

Thứ 2 và Thứ 6

5.479.000 VNĐ

4.819.000 VNĐ

-10%

Từ Đà Nẵng

4 ngày 3 đêm

26/1- 28/1/2020(mùng 2,3,4 TẾT)

5.659.000 VNĐ

5.099.000 VNĐ

-13%

từ đà nẵng

4 ngày 3 đêm

27/1-29/1/2020(mùng 3,4,5 TẾT)

5.990.000 VNĐ

5.199.000 VNĐ

-14%

3 Ngày 2 Đêm

28/1-30/1/2020(mùng 4,5,6 TẾT)

5.130.000 VNĐ

4.399.000 VNĐ